Als beëdigd registermakelaars zijn wij aangesloten bij het NRVT (Nederlands Register Vastgoedtaxateurs). Jaarlijks leggen wij een  examen af voor hercertificering zodat kan worden aangetoond dat we blijven voldoen aan de gestelde eisen. U kunt bij ons dan ook terecht voor regulieren en gevalideerde taxatierapporten. Deze laatste rapporten worden gevalideerd door het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut). Onze rapporten worden dan ook geaccepteerd door de banken en andere (financiële) instellingen. Ook verzorgen wij taxaties voor boedeldeling, fiscale aangelegenheden etc..